tel.: 583 550 326
Separex, Leštinská 36, 789 01 Zábřeh

S odpady to umíme

Odpady

 • Biologicky rozložitelný odpad

- Svážíme bioodpad z domácností a veřejné zeleně. Následně jej zpracováváme na kompost, který je možné u nás zakoupit.

- Poskytujeme

 1. Výdej nádob na bioodpad

 2. Svoz bioodpadu

 3. Provoz kompostárny

 4. Výrobu certifikovaného produktu Agrokompost

 

 • Nebezpečný a průmyslový odpad

- Zajišťujeme odvoz nebezpečného a průmyslového odpadu, který je prováděn moderní a bezpečnou technikou.

- Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.

 

 • Objemný odpad

- Zajišťujeme svoz a odstranění velkoobjemového odpadu pro města, občany a podnikatele.

- Realizujeme hromadný svoz velkoobjemového odpadu, nebo na základě požadavků přistavujeme a odvážíme kontejnery na objemný odpad v dohodnutých termínech a lokalitách.

- Pro naše smluvní partnery zajišťujeme pronájem velkoobjemových kontejnerů.

- Tyto odpady také přijímáme ve sběrném dvoře na ulici Leštinská 36.

 

 • Sběr použitých rostlinných olejů

 - Použité jedlé oleje je možné odevzdat ve sběrném dvoře nebo do sběrných nádob na jedlé tuky.

- Podmínkou je uložení olejů v uzavíratelných obalech (např. PET lahve), uzavřených kbelících nebo kanystrech.

- Snažíme se odlehčit kanalizacím, které jsou vylitými oleji do umyvadel a záchodů zatěžovány a hrozí jejich ucpání.

 

Seznam stanovišť na sběr jedlých olejů a tuků naleznete ZDE

 

 • Směsný odpad

- Zajišťujeme svoz a odstranění směsného odpadu na základě požadavků obcí a firem.

- Nabízíme nádoby na směsný odpad v různých objemech podle rozsahu sváženého odpadu či podle požadavků zákazníků.

- Naše služby nabízíme městům, obcím, podnikatelům a občanům.

- Kontejnery přistavíme na stanovená místa v určených termínech, stejně tak i odvoz kontejneru v dohodnutém termínu, nebo na výzvu.

 

Věděli jste, že?

Pokud pracovnící svozových firem zjistí, že je v nádobě odpad, který tam nepatří, nemusí být odpad vůbec vyvezen.

Odkládáním objemného nebo nebezpečného odpadu u popelnic a kontejnerů dochází k neoprávněnému zakládání skládky, za kterou může fyzická osoba dostat pokutu až 50 tisíc Kč.

 

 • Stavební odpad

- Zajišťujeme svoz a odstranění stavebního odpadu na základě požadavků. Tyto odpady také přijímáme ve sběrném dvoře Separex.

- Nabízíme k zapůjčení kontejnery v různých objemech dle rozsahu odpadu, nebo podle požadavků zákazníka. Kontejnery přistavíme na stanovené místo v určeném termínu, stejně tak i odvoz kontejneru v dohodnutém termínu, nebo na výzvu.

- Naše služby nabízíme městům, obcím, podnikatelům a občanům.

 

 • Tříděný odpad

- Třídění odpadů ve městě Zábřeh provádíme už od roku 1994.

- Jako jedna z mála firem provádíme i dotřiďování odpadních surovin na třídící lince na středixku Separex.

- Poskytované služby:

 1. Provozování systému sběru ostatních odpadů
 2. Obsluha nádob na separovaný odpad
 3. Svoz separovaného odpadu (papír a nápojové krabice, plasty, bílé a barevné sklo, kovový odpad)
 4. Provoz třídírny odpadu na středisku Separex (dotřídění odpadních surovin)

 

Základní informace pro správné třídění odpadu naleznete ZDE.

 

 • Živnostenský odpad

 - Poskytované služby

 1. Likvidace a svoz komunálního i separovaného odpadu
 2. Likvidace a svoz nebezpečných a ostatních odpadů
 3. Pronájem kontejnerů (možnost po domluvě svážet i kontejnery ve vlastnictví firmy)
 4. Prodej popelnic a odpadkových košů na třídění odpadů z kanceláří
 5. Programově zpracované čtvrtletní a roční přehledy námi převzatých odpadů
 6. Poradenství v oblastni nakládání s odpady

 

 • Ceníky

  Ceník - nebezpečné odpady

  Ceník - ostatní odpady

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. provozuje dva sběrné dvory v Zábřeze. Sběrný dvůr Separex v ulici Leštinská a v sídle EKO servisu v ulici Dvorská.

Separex, Leštinská

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 6.00 - 14.30 hod
Sobota (Duben-Listopad): 8.00 - 12.00 hod

Kontaktní osoba

Jiří Štelc
Vedoucí střediska
Telefon: 583 550 326
Email: vedouci@separex.cz

Poptávkový formulář

*Jméno a příjmení:
*Telefon:
*E-mail:
*Zpráva, dotaz:
 

Separex

Nejen odpady, ale i materiály pro Váš dům a zahradu.

Ceníky

Ceníky: prodej štěrků, písků a okrasných valounů, objednání kontejnerů, autodoprava, odpadové taxi ...